Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri Başvuruları Başladı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri Başvuruları Başladı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri

Anayasa 10. Madde
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

– Eğitim Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi
– 12:00 16:30
– Yalı Hanı 2. Kat

Konuşmacılar:
Nigar Etizer KARACIK – Sosyal Hizmet Uzmanı – KİHEP Danışmanı
Duygu ŞAHİN – KİHEP Sorumlusu – Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

EĞİTİME SON BAŞVURU TARİHİ: 20 KASIM 2018

– Eğitim 60 kişi ile sınırlıdır !
– Sertifikalıdır !
– Ücretsizdir !

– Başvuru Formu: www.kozagenclikdernegi.org

#KozaKİHEP #ÇanakkaleKozaGençlikDerneği #GençlikBuradaYaSen #YeniÇözümlerDerneği #ToplumsalCinsiyetEşitliğiiEğitimSemineri


betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet