Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri Gerçekleştirildi!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri Gerçekleştirildi!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “ Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak belirlenen 25 Kasım günü Dünyanın çeşitli ülkelerinde etkinlikler düzenleniyor, kadına yönelik şiddetin gündeme gelmesi, tartışılması ve farkındalık yaratılması sağlanmaya çalışılıyor.

Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiğimiz projeler, eğitim ve atölye çalışmalarıyla gençlerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Çanakkale Koza Gençlik Derneği, “Eşit, Adil, Özgür Bir Yaşam İçin Kadının İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesi kapsamında kurumların ve öğrenci topluluklarının katılımıyla geçtiğimiz yıllarda birçok farkındalık çalışması gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmalarda; Şiddetin “Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış” şeklinde tanımlandığını fark ettik ve bu farkındalığı yaygınlaştırmaya çalıştık. “Flört Şiddeti”, “Siber Zorbalık, Siber Şiddet” konularındaki eğitim çalışmalarıyla bu farkındalıkları hem gençlerde hem de kentte arttırmaya çalışıyoruz.

Bu dönemde ise 29 katılımcının yer aldığı farkındalık çalışmalarımıza, Kadının İnsan Hakları Eğitmeni Gülay Aktaşcı ile birlikte devam ediyoruz. Türkiye ve Dünyada uygulanmakta olan en kapsamlı ve yaygın insan hakları eğitim programlarından biridir Kadının İnsan Hakları Eğitim Projesi. Projemiz, bu yıl da gerçekleştirilecek diğer etkinliklerle desteklenecektir. Bunlardan ilki olan ve 24.11.2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Eğitim Seminerinde;

Hepimiz Aynı Mıyız?
– Hepimiz Eşit Miyiz?
– Kadın ve Erkeklere yakıştırılan / yapıştırılan özellikler nelerdir?
– Toplumsal Cinsiyet Nedir?
– Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nasıl Oluşur ve Süregelir?
– Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Nedir?
– Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Bakış
– Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Eğitimde, İş Bölümünde, Meslek Seçiminde, Ekonomik ve Siyasi Alandaki Etkileri
– Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet
– Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Neler Yapılabilir?

Konularını konuşarak, tartışarak denizyıldızı misali bir farkındalık yaratmaya çalıştık.

Farkındalık Eğitimimizde; kentimize ve derneğimize bilgi ve deneyimlerini aktararak katmış olduğu değer ve emekleri için Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’ne, eğitmenlerimiz Nigar Etizer Karacık ( Sosyal Hizmet Uzmanı – KİHEP Danışmanı) ve Duygu Şahin’e (KİHEP Sorumlusu Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ) teşekkür ederiz. Eğitmenlere ve katılımcılarımıza belgeleri Çanakkale Koza Gençlik Derneği adına, Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Cilasın tarafından takdim edilerek program sonlandırıldı.

Siz de Çanakkale Koza Gençlik Derneğinin gerçekleştirdiği farkındalık çalışmalarından ve etkinliklerinden haberdar olmak isterseniz, sosyal medya hesaplarımızı takibe alabilirsiniz.