Sualtında Engel Yok

Sualtında Engel Yok

Çanakkale Koza Gençlik Derneği tarafından hazırlanan “Sualtında Engel Yok” isimli projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2013 Yılı I. Çağrı Dönemi kapsamında desteklenecek projeler arasına kabul edildi. Proje, 13-30 yaş arasındaki fiziksel engelli bireylerin sosyal hayata adaptasyonlarını yüzme ve dalış sporuyla tanışmalarını sağlayarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

15 Temmuz 2013 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında Çanakkale’de yapmayı planladığımız projemizin hedef kitlesi, 13-30 yaş arasındaki fiziksel engelli bireylerdir. Engellerin aşılması adına “Sualtında Engel Yok” sloganıyla yola çıktığımız bu projemizde hedef kitlemizin sosyal hayata adaptasyonlarını yüzme ve dalış sporuyla tanışmalarını sağlandı. 72 saat yüzme ve 72 saat dalış eğitimi alacak 30 kişilik hedef kitleye, 30 kişilik gönüllü ekibi yardımda bulunmuştur. Projede gönüllülerin hedef kitleye doğru şekilde yaklaşabilmeleri ve hedef kitlenin de sosyal hayata adaptasyonlarının artırılması ve öz güven kazanmaları sağlamalarına yardımcı olmak adına psikolojik danışman eşliğinde eğitimler verilmiştir. Yüzme ve dalış eğitimi verecek eğitmenlerimiz ise hedef kitleyle daha önce çalışmalar yürütmüş eğitmenlerden oluşturuldu. Daha önce dalış tecrübesi olan ve yüzme bilen gönüllü ekibe proje esnasında hedef kitleye nasıl yardımda bulunmaları gerektiği ve dalış-yüzme kuralları tekrar hatırlatılacağı bilgilendirme toplantılarının ardından, 3 ay sürecek yüzme eğitimleri ve ardından 3 ay sürecek olan dalış eğitimleri, konu hakkında uzman olan eğitmenlerimiz tarafından verildi. Ortak olarak çalışma yürüteceğimiz Çanakkale Kent Konseyi Engelli Meclisi proje kapsamında engelli gençlerin koordinasyonundan sorumludur.

Projemiz, Çanakkale Merkez İlçesinde bulunan fiziksel engelli genç kadın ve erkeklerin sporla toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlamak ve bölgedeki sivil toplum faaliyetlerinin etkinliğinin ve çeşitliliğinin arttırılarak; ilgili kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına örnek bir model olma amacındadır.

Projemizin spesifik amaçları 3 maddeden oluşmaktadır.
1. Engelli bireylerin ve gönüllü arkadaşlarımızın sosyal yaşamda ve sportif faaliyetlerde daha etkin olmalarını sağlamak ve toplumda farkındalık yaratmak,
2. Çanakkale yerelinde bulunan engelli bireylere yüzme ve aletli dalış (Scuba) sporunu tanıtmak,
3. Toplumda, engellilerin yardıma değil, olanaklara ihtiyacı olduğu algısını geliştirmek.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için ofisimize uğrayabilirsiniz.