Koza Felsefe Okulu: “Sokrates’in Son Sözü”

Koza Felsefe Okulu: “Sokrates’in Son Sözü”

Her ay farklı konular ve konuklarla gerçekleştirilen Koza Felsefe Okulu buluşmalarında, Felsefe üzerine hem eğitici bilgiler almak hem de keyifli sohbetler etmek için sizleri Çanakkale Koza Gençlik Derneği’nin Felsefe Okuluna bekleriz.

Çanakkale Koza Gençlik Derneği bünyesinde oluşturulan Felsefe Okulu, her ay yeni bir konuşmacı ve yeni bir temayla Felsefe Biliminin yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Bu çalışmalarda katılımcılar, Felsefenin ne olduğuna dair felsefi kavramlar ve bu kavramların anlamlandırılması, felsefenin metodolojisi ve felsefe tarihi hakkında genel bir bilgiye sahip olurlar. Kazandırılan bu temel bilgiler; felsefe metinleri okumalarında ve tartışmalarında, kitap ve filozof çözümlemelerinde alt yapı oluşturacak şekilde planlanmaktadır.

“Sokrates’in Son Sözü” konulu 4. etkinliğimizin konuşmacısı Prof. Dr. Nazile Kalaycı olacaktır.

Sizleri 09.03.2019 tarihinde, saat 14.00’da Belediye Çalışanları Sosyal Tesislerinde gerçekleştireceğimiz buluşmamıza davet ediyoruz.

Prof. Dr. Nazile KALAYCI Kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yüksek lisans tezinde (H.Ü. 2001) Nietzsche’nin trajik kültür üzerine düşüncelerini ele almış, doktora tezinde (H.Ü. 2007) Aristoteles, Marx ve Habermas’ın kamusallık kavramına dair düşüncelerini günümüz sorunlarıyla ilgisi açısından tartışmıştır; doktora eğitimi sırasında Saarland Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur (2006). Makalelerini Felsefe Logos, Cogito, e-skop, Doğu Batı gibi dergilerde yayımlayan Kalaycı, eski Yunanca ve Almancadan çeviriler yapmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde eskiçağ felsefesi, ortaçağ felsefesi, siyaset felsefesi, feminizm alanlarında dersler vermekte, son yıllarda yaptığı çalışmalarda klasik tragedyaları güncel sorunlar bağlamında ele alarak arkaik olanın şimdi’deki izlerini sürmektedir.