Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler tarafından kadınlar için geliştirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çeşitli belediye kurumları ve STK’lardan gelen eğiticiler tarafından yürütülen, dönüştürücü ve bütünsel bir insan hakları eğitim programıdır. Yasal haklar ve kadın bakış açısını bir araya getiren program, kadınların hem özel (aile ilişkileri, cinsel ve doğurganlık hakları, toplumsal cinsiyete duyarlı ebeveynlik gibi) hem de kamusal (ekonomik haklar, siyasi haklar, örgütlenme ve adalete erişim) alanlardaki haklarını öğrenip sahip çıkarak güçlenmesini amaçlamaktadır.

Kadının İnan Hakları Eğitim Programı, Türkiye’de ve dünyada halen uygulanmakta olan en kapsamlı ve yaygın insan hakları eğitim programlarından biridir. Programın kısa ve uzun vadede etkileri;

– Gerek özel, gerekse kamusal alanda geleneksel toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele ediyorlar ve bu rolleri değiştirmekte başarılı oluyorlar.
– Aile içi şiddeti durduruyor ve aile içindeki iş bölümünü değiştiriyorlar,
– Ekonomik hayata katılım talepleri oluşuyor, ev dışında ücretli çalışmaya başlıyorlar.
– Kendilerini geliştirmek üzere formal veya informal eğitim programlarına katılıyorlar ve çevrelerinde özellikle yasal haklarla ilgili “bilirkişi” veya “kaynak kişi” haline geliyorlar.
– Kamu kurumlarına yaklaşmaya ve hak talep etmeye, ortak ihtiyaçlar etrafında başka kadınlarla örgütlenmeye başlıyorlar.

Çanakkale Koza Gençlik Derneği olarak hedeflerimiz arasında; çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduracak atölyeler yapmak, gençliğin sosyal ve sivil toplum yaşamına katılımını arttıracak etkinlikler bulunmaktır. Aynı zamanda, gençlerin yaşadıkları çevreye ve topluma duyarlı ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak, kendilerine sağlanan imkan ve fırsatlardan farkında olarak, gelecekteki rollerinin ve görevlerinin bilincinde yetişmelerini ve en önemlisi arkadaşlığı, paylaşmayı ve eğlenmeyi geliştirmektir.Bu noktada Kadının İnsan Hakları Eğitim programı önemli bir programdır.


betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet