Hayalet Avcılığa Son

Hayalet Avcılığa Son

Projemiz çeşitli sebeplerden yaşanan ağ kayıpları sebebiyle dipte avcılığını devam ettiren hayalet avcılık konusunda farkındalık yaratma ve mevcut ağların resif alanlarından temizlenerek biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra yapılacak eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla hedef bölgedeki balıkçılara ve yöre halkına ülkemizdeki su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği, yeni av araçları ve metotları hakkında bilgiler edinmelerini sağlayarak kapasitelerini arttırmaya odaklanmıştır.

Projede görev alacak 20 genç, proje öncesinde dalış eğitimleri alacaklar. Projede balıkçılar ile yapılacak anketler sonucu belirlenecek ortalama 20 bölgede deniz temizlik çalışmalarına aktif katılım sağlayacaklardır. Amacımız bu bölgelerde hayalet avcılığa devam eden ağların ortamdan uzaklaştırılarak, deniz canlılarına yaptığı etkiyi azaltmaktır.

Hayalet avcılık nedir?
Denizde kaybolan balıkçı ağlarının denizde av yapmasına ve takılan balıkları öldürmeye devam etmesine verilen isimdir. Bir ağın ortalama 7 yıl boyunca sürdürdüğü bu işlem, üzerinde biriken canlı türü ve balık arttıkça, etkisini arttırmakta; suda geçirdiği zaman arttıkça ekosisteme verdiği zararı katlamaktadır. Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağası, Akdeniz foku ve yunus gibi birçok canlıyı tehdit etmektedir.

HAYALET AVCILIĞA SON
Birleşmiş Milletlere yönelik hazırladığımız “Hayalet Avcılığa Son” isimli projemiz; bu konuda başta balıkçılar olmak üzere toplumun bu konudaki farkındalığını ve ilgisini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında 20 gence tüplü dalış eğitimleri verilmiş, balıkçılarla ağ kaybı yaşanan bölgelere yönelik anketler ve bilgilendirme toplantılarıyapılmıştır.

NELER YAPTIK?
Proje kapsamında belirlenen Çanakkale ve Saroz Körfezi bölgesindeki 20 bölgede dalış ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 5 km.’den fazla ağ ve 522 kg. kurşun denizel ekosistemden kurtarılmıştır. Proje UNDP Gef Küçük Destek Programının 30.000 $’lık desteğiyle yürütülmüş ve başarıyla raporlanmış; derneğimizin yeterli dalış donanımı ve diğer araç gerecin bulunmamasından dolayı dönemsel olarak kıyı temizliği olarak sürdürülmüştür.

Proje başlangıcında gönüllüler tarafından yapılan farkındalık anketi 3 soruluk olarak, toplumun farklı kesimlerinden kişilerin konu ile ilgili bilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Farkındalık anketi başta Çanakkale Merkez ilçesi olmak üzere Eceabat, Kilitbahir, Kepez, Geyikli ve Ezine’de 287 kişi ile yapılmıştır.

PROJE ANKETLERİ
Hayalet Avcılık Nedir?
%5 Denizde kaybolan ağlardır.
%70 Bilmiyorum
%25 Fikrim yok

Hayalet Avcılığın çevreye etkilerini biliyor musunuz? (Hayalet Avcılığın tanımı açıklandıktan sonraki soru)
%11 Deniz Kirliliği
%2 Ekolojik Tehlike
%3 Canlılara zarar veriyor
%7 Yunuslara, kaplumbağalara zarar verir
%2 Balık yuvalarını bozar
%5 Mercanların, resiflerin üstünü örter, zarar verir.
%60 Bilmiyorum
%10 Fikrim Yok

Hayalet Avcılığın azaltılması ile ilgili neler yapılabilir?
%80 Devletin balıkçı denetimlerini arttırması gerekli / Devlet kontrol etmeli
%5 Temizlik çalışmaları yapılmalı
%10 Balıkçılar kaybettiği ağları bildirmeli ve zarar vermeden hemen çıkarılmalı
%5 Fikrim Yok

Yapılan anketlerin sonuçlarında da görüldüğü gibi, hayalet avcılık ile ilgili bilgi sahibi kişiler çok azdır. Anket grubunda yer alan kişilerin, eğitim seviyeleri arttıkça konu ile ilgili daha fazla cevap verebildiği tespit edilmiştir. (Yada tahmin yürütebildiği.) Hayalet avcılığın çevreye olan etkileri ile ilgili verilen cevaplarda çıkan %60 oranında bilmiyorum cevabı konumuzun denizlerin sürdürülebilirliği için ne kadar tehlikeli olduğunu arz eden bir cevaptır. Anketler sırasında hayalet avcılığın denizlere ve balıkçılığa etkisi anlatıldığında, özellikle böyle bir konunun devlet tarafından takip edilmesi/edecek sistemler kurulması gerektiği tüm sorular arasından en büyük oranı alan cevaptır.

Program Hakkında Bilgi
EF Küçük Destek Programı (SGP) Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) bir parçasıdır. Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel toplulukların biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği, iklim değişikliği ve arazi bozunumu ile mücadele faaliyetlerinde destek sağlar. Detaylı bilgi için: sgp.undp.org


betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet