Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu Eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabiliyorlar. Bir Gençlik Değişimine katılmak için yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor.

– Katılımcılar 13-30 yaş arasındadır, grup liderleri için yaş sınırı yoktur.
– Esas faaliyet seyahat günleri hariç en az 5 ve en fazla 21 günde gerçekleştirilir.
– Grup liderleri hariç en az 16 ve en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.
– Grup liderleri hariç her grupta en az 4 katılımcı olmalıdır.
– Ön hazırlık ziyareti ön görülüyor ise seyahat günleri hariç en fazla iki gün, grup başına en fazla bir katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak biri genç olmak şartıyla iki katılımcı da olabilir).

Derneğimiz, gençlerin Avrupa Birliği’nin üye ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmalara katılmalarını, kişisel, profesyonel ve kültürlerarası gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan projeleri yürütmektedir. 2010 yılından beri hazırladığımız, yürüttüğümüz ve raporladığımız 15 AB projesinden; 142 Türk genci faydalanmıştır.

IF I KNOW YOU, I CAN’T HATE YOU (GENÇLİK DEĞİŞİMİ / 16 – 22 Ocak 2011)
Türkiye, Romanya ve Ermenistan ortaklığında gerçekleştirilen projemiz 15-26 yaş arası 27 genci Çanakkale’de bir araya getirerek; çeşitli sanat dallarını araç olarak kullanarak farklılıklara saygı, insan hakları ve demokrasi kültürü konusunda eğitimlerini arttırmak amacıyla 11.382 € bütçesiyle yürütülmüştür.

ACT, DON’T REACT! (EĞİTİM KURSU / 21-26 HAZİRAN 2013)
Gençlerin iş bulma ve istihdam politikaları konusunda; Avrupa çapında işbirliğini teşvik etmek; girişimciliklerini arttırarak, aktif bireyler olmalarını desteklemek amacıyla yürütülen projemiz, Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Romanya, İtalya, Malta, Slovakya, Ermenistan, Gürcistan ve Yunanistan’dan gelen 36 gencibir araya getiren projemiz; 11.780 € bütçesiyle raporlanmıştır.

PEACE 2015 (AĞ KURMA / 6-11 TEMMUZ 2015)
Çanakkale Savaşlarının 100. yılında dünyaya barış mesajı vermek amacıyla hazırlanan projemiz, Türkiye, Romanya, Ermenistan, İtalya, Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan, İspanya ve Macaristan’dan 36 gençlik kuruluşu temsilcisini bir araya getirmiştir. Sosyal medya araçlarının kullanımı, kampanya hazırlama, gönüllü yönetimi gibi konularda gerçekleştirilen eğitim ve seminer çalışmalarının yanı sıra; online bir barış kampanyası organize edilmiş ve yıl boyunca sürdürülmüştür.