GençBank

GençBank

GençBank, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırarak kendi yerellerindeki yaşam kalitesini yükseltmelerine destek olmak amacıyla uygulanan bir gençlik çalışması modelinin adıdır. Bu çerçevede 15-21 yaş arasındaki bir gençlik grubu, gönüllü olarak bir mahalle/ilçe veya şehirdeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik mikro hibe programı tasarlıyor. Böylece hem gençlerin ilgili yereldeki toplumsal katılımlarını artırmaya yönelik bir destek sağlanmış oluyor, hem de bu çalışmalarla yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmaları için bir imkan yaratılıyor.

GENÇBANK, 16 -25 yaş arası genç bireylerin yaşadıkları çevrede (mahalle/ilçe/köy) yerel katılımlarını artırmak için kurgulanmış basit bir sistemdir. Kısaca eğitim alan bir genç grup (5 -7 kişi) çevrelerindeki gençlerin fikirlerini/projelerini maddi ve manevi olarak desteklerler. Bu destek onları proje yazmaya teşvik etmek, çevrelerine etki etmelerini sağlamak, yerel yönetim / yerelin ileri gelenleri ile işbirliği yapmalarını sağlamak, sanatsal ve sosyal katılımlarını / becerilerini geliştirmek için KÜÇÜK MADDİ destekler ve EĞİTİM gibi MANEVİ destekleri kapsar.

Program; Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilmekte, Çanakkale’de derneğimizin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Proje’nin yerel sürecinde:

  1. Yerel bir kurumun desteği alınarak, mahallede/ilçede yaşayan gençlere duyuru yapılır.
  2. 6 – 7 genç GençBank Ekibini oluşturmak üzere seçilir.
  3. Bu ekip, Türkiye’deki diğer GençBank ekipleriyle birlikte İstanbul’da 4 – 5 günlük bir eğitim alırlar.
  4. Eğitim sonrası yerellerine dönüp, o mahallede/ilçede gençlerin öncelikli ihtiyaçlarını ve taleplerini araştırırlar.
  5. Bu ihtiyaçlar temelinde diğer gençlere çağrı yaparlar ve proje yazmalarını talep ederler.
  6. Projeler; o mahallenin öncelikleri göz önüne alınarak; çevre, sanat, eğitim, sağlık gibi toplumsal duyarlılığı artırıcı ya da gençlerin hayatlarını doğrudan ilgilendiren konularda olmalıdır.
  7. Projeleri kabul edilen gençler, küçük miktarlarda maddi destekle projelerini hayata geçirirler.
  8. Sürecin sonunda tüm proje sahipleriyle bir kutlama yapılır.

Bu temelde GençBank Programı; Sivil Toplum, Yerel Yönetim ve Gençlerin işbirliği olarak katılım, yerel kalkınma ve gençlerin güçlendirilmesini hedefleyen bir projedir.


betmatik ligobet nisanbet betebet hiltonbet milosbet