Ekonomik Haklar Semineri Düzenlendi

Ekonomik Haklar Semineri Düzenlendi

Çanakkale Koza Gençlik Derneği Kadının İnsan Hakları Eğitim Projesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ortaklığında 12.05.2019 tarihinde “Ekonomik Haklar Semineri” düzenlendi.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının hayata geçmesi çerçevesinde sürdürülebilir bir değişim ve dönüşümü hedefliyor. Yeni Çözümler Derneği eğitimenleri Nigar Etizer KARACIK ve Özlem Şen 2,5 saatlik eğitimde Bir şiddet türü olarak ekonomik şiddet, kadınlarının ekonomik haklarını elde etmeleri ve bu hakları kullanmalarının önünde çok ciddi bir engel oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen seminerde engel ve sorunların ne olduğuna ilişkin bilgilerin yanı sıra aynı zamanda bu alanda kadınların sahip olduğu yasal hakları nasıl kullanabileceklerine ilişkin bilgilerin aktarıldığı Katılımcı yöntemler kullanılarak söyleşi tarzında gerçekleştirilen seminerde Çalışma hayatı, Eğitim ve meslek edinme, Emeğin karşılığı olarak ücret, Sigorta ve emeklilik, Eşit veya eşdeğer işe eşit ücret, Sendikal haklar, İnsana Yakışır çalışma şartları, Miras ve Nafaka hakları gibi konularda bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

#ÇanakkaleKozaGençlikDerneği #KadınınİnsanHaklarıYeniÇözümlerDerneği #ToplumsalCinsiyetEşitliği #KadınHakları #GençlikBuradaYaSen #KİHEP #Koza #GeçKalmaGençKal